Välkommen

Välkommen till Fotenet! Fotenet innehåller stödfunktioner för  Fotevikens museum med Vikingastaden.

Besök museets webbplats på www.fotevikensmuseum.se