Välkommen

Välkommen till Fotenet! Fotenet innehåller den rörliga informationen från  Fotevikens museum med Vikingastaden och Medeltidsskeppen. Här finns bl.a. information om öppettider, aktuella händelser samt annan information som kan ses som rörlig. För dig som är eller vill bli viking eller medeltidare finns mer information om träffar, möten, marknader och frivilligverksamhet.

Du når informationen genom att gå in på Fotevikens museums hemsida www.fotevikensmuseum.se. Här hittar ni även mer faktabaserad information om vårt museum samt en stor mängd information om vikingatiden.

Medeltidsskeppens hemsida hittar ni all fakta som berör de två koggskeppen. Och ni kan bl.a. läsa om hur skeppen hittades och hur de byggdes.